Film gemaakt in opdracht van het Alfa-College, opleiding Creatief Vakmak.